Wydawnictwo „e media”

HELP DESK

Kontakt poprzez formularz

tel.: +48 782 emedia (782 363 342)

Ewa lubi nasze książki, a Ty?
Strona książki na Facebooku

Promocja w e-księgarni „e media”

Promocja
Cena: 20.00 zł 10.50 zł

Polecamy:

Ewa Cielesz: Co za gwiazdami - okładka

Ewa Cielesz
Co za gwiazdami

Zobacz więcej»

Dzisiejsi solenizanci

Sprawdź ich cechy charakteru:

Jakub »
Krzysztof »
Walentyna »

w mobilnym serwisie imiona.mobi

„Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje — w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość — to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji”.

Jim Trelease, autor książki „Read-Aloud Handbook” (Podręcznik głośnego czytania)

Usługi wydawnicze i edytorskie „e media”

Jak wydać tomik poezji, powieść lub inną swoją książkę?

Wydawnictwo „e media” świadczy między innymi kompleksowe usługi wydawnicze w trybie RAP (Wynajmij wydawcę) na zlecenie instytucji lub osób prywatnych (przede wszystkim autorów poezjiprozy oraz poradników), które chcą wydać własną książkę inwestując swoje fundusze na pokrycie kosztów wydania w części lub w całości.

Jako wyspecjalizowana oficyna wydawnicza z wieloletnim (od roku 1990) doświadczeniem spełniamy rolę wydawcy wykonawczego (producenta), czyli realizujemy pełny zakres niezbędnych prac związanych z wydaniem książki, takich jak:

 • przekład z języków europejskich,
 • redakcja językowa i merytoryczna,
 • pomoc w doborze i ułożeniu kolejności wierszy w przypadku tomiku poetyckiego,
 • opatrzenie książki słowem wstępnym lub recenzją,
 • redakcja techniczna,
 • opracowanie typograficznegraficzne,
 • projekt okładki,
 • wykonanie i edycja niezbędnego materiału fotograficznego,
 • skład i złamanie książki,
 • profesjonalne korekty,
 • druk (cyfrowy i offsetowy) w dowolnym nakładzie,
 • promocja publikacji w prasie i internecie,
 • dystrybucja książki nie tylko w naszej księgarni internetowej.

Każda wartościowa książka wydana w „e media” otrzymuje ISBN z naszej puli.

Ponadto, na życzenie autora, fragmenty książki mogą być publikowane bezpłatnie w naszej e–czytelni™ jeszcze przed opublikowaniem całej treści dzieła w formie książki lub e-booka. W ten sposób możesz promować swoją książkę zanim jeszcze zostanie ona wydana drukiem lub w postaci elektronicznej. Często na forum e–czytelni™ czytelnicy wyrażają swoje opinie o utworze, co daje możliwość wysondowania, jak książkę przyjmie publiczność. Jest to jedna z wielu form promocji wydanych przez nas książek.

Jeśli jesteś autorem i szukasz wydawnictwa, z którym chciałbyś wydać swoją książkę lub e-booka, przedstawione rozwiązanie może być właśnie dla Ciebie. O szczegóły można zapytać korzystając z formularza do kontaktu. Należy przy tym pamiętać o podaniu informacji o objętości swojego utworu w arkuszach wydawniczych, zakładanej wysokości nakładu, formatu książki drukowanej, obecności ilustracji barwnych i innych ważnych szczegółów, które mogą mieć wpływ na koszt projektu wydawniczego.

Ile kosztuje wydanie książki i od czego to zależy?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie jest niemożliwe, gdyż każda książka jest niepowtarzalnym dziełem, o różnych wielkościach parametrów cenotwórczych. Na przykład w zależności od jakości i ilości materiałów wyjściowych publikacja wymaga różnego nakładu prac przygotowawczych. Także format stron książki, czy liczba drukowanych książek, kształtują koszt końcowy wydania. Pokrótce omówimy podstawowe operacje składające się na proces wydawniczy publikacji, a od których zależą koszty produkcji książki. Dla uproszczenia podzieliliśmy te operacje na dwie grupy: przygotowanie do druku oraz druk i oprawa.

Przygotowanie do druku

1. Adiustacja

Redakcja merytoryczna i językowa publikacji, czyli opracowanie dostarczonego przez autora tekstu pod względem stylistycznym oraz sprawdzenie zgodności z obowiązującymi zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Redaktor sprawdza czy konsekwentny jest zapis imion, nazwisk, nazw miejsc i instytucji, organizacji oraz tytułów książek i czasopism, a także fragmentów przytaczanych utworów obcych. W tym momencie dba również o sposób narracji, szyk wyrazów, konstrukcję zdań stosowaną przez autora. Redaktor czuwa również nad konsekwentnym przedstawianiem w fabule wydarzeń oraz nad tym, by całość była logiczna i spójna, łatwa do przyswojenia przez czytelnika. Ponadto zwraca uwagę czy wspomniane fakty o podłożu historycznym nie są przekłamane. Odnosi się to także do zgodności przytaczanych miejsc geograficznych z ich realnym położeniem oraz poprawności używania specjalistycznych terminów. W szczególnych przypadkach (publikacje popularnonaukowe i poradniki) niezbędna bywa konsultacja merytoryczna ze specjalistą w danej branży.

Podstawową jednostką stosowaną do wyliczenia kosztów powyższych czynności jest arkusz wydawniczy. Jest to jednostka równa 40 000 znaków tekstu ze spacjami (w przypadku prozy) lub 700 wersom (w przypadku poezji).

2. Korekty

Zaznaczanie błędów literowych, interpunkcyjnych i innych za pomocą znaków korektorskich. Służy to wyeliminowaniu ewentualnych błędów, które jeszcze pozostały w tekście. Wykonuje się ją co najmniej dwa razy, głównie po złamaniu publikacji.

3. Projekt koncepcji i wyglądu publikacji pod względem graficznym i typograficznym

W skład tych prac wchodzą:

 • Opracowanie graficzne książki. Na tym etapie wybieramy fotografię lub rysunek, który trafi na okładkę, decydujemy o zawartości ilustracyjnej publikacji. Na życzenie Zamawiającego możemy wykonać potrzebne zdjęcia lub infografikę we własnym zakresie. Możliwe jest także skanowanie i obróbka materiałów graficznych dostarczonych przez Klienta.
 • Opracowanie typograficzne. Polega na doborze między innymi: wielkości kolumny, krojów pisma, tytułów, śródtytułów i innych elementów typograficznych wpływających na estetykę książki, w sposób zgodny z obowiązującymi standardami i normami polskiego edytorstwa.
4. Redakcja techniczna

Sporządzenie makiety książki lub czasopisma, przeprowadzenie adiustacji technicznej rękopisu (komputeropisu). Redaktor techniczny koordynuje współpracę wydawnictwa z drukarniami oraz kontroluje jakość i terminowość wydania publikacji.

5. Skład i łamanie książki

Łączenie elementów publikacji (tekstu i ilustracji) w oparciu o projektowe założenia graficzne i typograficzne. Złamane strony publikacji, po korekcie, trafiają do autora w celu ostatecznego zatwierdzenia przez niego książki do druku.

6. Wygenerowanie plików postscriptowych dla drukarni

Zatwierdzona książka jest przekazywana do drukarni w postaci plików PDF. Z plików tych drukuje się publikację (w przypadku druku cyfrowego) lub przygotowuje matryce drukarskie w technologii CTP (np. druk offsetowy).

W niektórych przypadkach Zamawiający może sobie zażyczyć wykonania tylko części prac przygotowujących publikację do druku. Nie musi także decydować się na druk swojej książki w naszych drukarniach. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. outsourcingiem wydawniczym, z którego korzystają inne wydawnictwa i instytucje.

Jeśli książka będzie drukowana w nakładzie od 500 egzemplarzy, Zlecający otrzymuje tak zwane ozalidy, czyli wydruki próbne z maszyny drukarskiej. Daje to możliwość ostatecznego sprawdzenia wyglądu publikacji, a także wychwycenia jeszcze ewentualnych usterek i korekcji barw.

Druk i oprawa

1. Wielkość nakładu wydania a technologia druku

Praktycznie można wydrukować nawet 1 egzemplarz, ale wtedy koszt druku będzie zupełnie nieopłacalny. Prawie za te same pieniądze można wydrukować większą ilość.

Jeśli potrzebny jest niewielki nakład wydania (np. sygnalny), zazwyczaj proponujemy wydrukowanie książki w niewielkiej ilości w technologii druku cyfrowego. W tej technologii drukujemy nakłady do 300 egzemplarzy. Nakłady powyżej 300 egzemplarzy są drukowane w technologii druku offsetowego. Ponadto, niezależnie od powyższego zawsze istnieje możliwość dodruku (np. w trybie druku na życzenie — DNŻ). Zapobiega to niepotrzebnemu zamrażaniu środków finansowych.

2. Format i liczba stron gotowej książki

Proponowane formaty: A4, B5, A5, B6, A6 (kolejność od największego do najmniejszego). Możliwe są także formaty niestandardowe, ale z pewnymi ograniczeniami, które wynikają np. z technologii druku cyfrowego.

3. Użyte papiery drukowe i liczba kolorów

Standardowo stosujemy dla druku czarno-białego papier offsetowy o gramaturze 80 i 90 g/m² oraz ekologiczny 70 g/m² (papier objętościowy, który ma tę zaletę, że książka na nim wydrukowana jest lżejsza i jednocześnie grubsza). Dla druku barwnego możliwe jest stosowanie także papierów powlekanych.

4. Rodzaj oprawy

Możliwe warianty stosowane najczęściej:

 • oprawa broszurowa (zeszytowa),
 • oprawa klejona miękka,
 • oprawa klejona twarda,
 • oprawa szyta twarda (teraz także dla nakładów poniżej 500 egz.w druku cyfrowym),
 • oprawa szyta (teraz także dla nakładów poniżej 500 egz.),
 • oprawa klejona miękka ze skrzydełkami.

Należy mieć na uwadze, że powyższe sposoby oprawy mogą być niedostępne przy małej liczbie stron publikacji lub nietypowym formacie. Zawsze jednak można zapytać o szczegóły poprzez formularz e-mailowy na stronie Kontakt. W takim przypadku zawsze należy podać objętość utworu w arkuszach wydawniczych, proponowany format książki oraz wielkość nakładu.

Podsumowanie

Jak widać z powyższego zestawienia, w każdym przypadku koszty wydania książki muszą być kalkulowane indywidualnie w oparciu o założenia zdefiniowane przez osobę lub instytucję zlecającą wydanie książki w naszym Wydawnictwie. Zawsze służymy pomocą naszym Klientom w procesie dobrania optymalnych rozwiązań pod względem estetycznym, technologicznym i ekonomicznym.

Jeśli planujesz wydanie własnego utworu i chcesz wiedzieć ile kosztuje przygotowanie do druku i druk Twojej książki, zachęcamy do zadania nam pytań drogą e-mailową korzystając z naszego formularza na stronie Kontakt. Podaj w nim parametry swojej publikacji, kierując się powyższym przewodnikiem. Odpowiadamy na każde pytanie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.


Ostatnio wydane:

Bożena Błażkiewicz-Pasternak: Kanaryjskie smaki - okładka

Bożena Błażkiewicz-Pasternak
Kanaryjskie smaki

ISBN: 978-83-89401-43-4

Zobacz więcej»

Ilona Ewa Urban: Na strunach tęczy — zatrzymując peronowe zegary - okładka

Ilona Ewa Urban
Na strunach tęczy — zatrzymując peronowe zegary

ISBN: 978-83-89401-44-1

Zobacz więcej»

w dół w górę od początku
Wydawnictwo „e media” sponsoruje

Twórczość Stephena Kinga

Polecamy kompendium wiedzy w serwisie Stephen King — mistrz powieści grozy